سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : یازده آذر ماه 1399 / ساعت 21:52:34

واحد ورزش و مسابقات

محمد لیاقی
سمت : مسئول واحد ورزش و مسابقات
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
سابقه کار : 10 سال

---------------------------------------------------------- 

وظایف واحد ورزش و مسابقات

-       تنظیم برنامه های منظم ورزشی بمنظور تقویت روحیه و آمادگی جسمی پرسنل
-     اجرای تمرینات مرتب ورزشی و بدنی ماموران آتش نشانی بمنظور بالابردن توانائی و آمادگی آنان در مواقع مقابله با خطرات و حوادث
-       ایجاد تیمهای ورزشی بمنظور شرکت در مسابقات استانی و کشوری در رشته های مختلف
-       فراهم نمودن  امکانات و تجهیزات مورد نیاز ورزشی از جمله زمین – سالن و سایر امکانات


« 1 »