سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : یازده آذر ماه 1399 / ساعت 20:37:14

امور مالی


--------------------------------------------

شرح وظایف امور مالی

 - نظارت برکلیه امور واحدهای تحت سرپرستی  و صدور دستورات و تعلیمات لازم
- بررسی عملکرد کلیه واحدهای زیر مجموعه و مراقبت در حسن گردش امور مالی
- اجراي بودجه مصوب وانجام تعهدات مالي در مورد اعتبارات بودجه مصوب
- نظارت بر رفع اختلاف حسابهاي تهيه صورتهاي مالي
- تهيه گزارشهای مالي و ترازنامه آزمايشي ماهيانه و.بيلان عملكرد ساليانه
- ثبت ونگهداري حسابهاي مربوط به هزينه هاي تنخواه واحدهاي مختلف
- پيشنهاد تغييرات و تعديلات لازم در فصول و ريز مواد بودجه بمنظور حسن اجراي آن
- تنظيم ليست حقوق كاركنان و اسناد هزينه بر طبق مقررات مربوطه

---------------------------------------------------------------------------------------

واحدهای زیرمجموعه امور مالی سازمان 
1- مالی و حسابداری    رحمت الله آذین فر
 2- درآمد      مهدی سلمانی
3- کارپردازی     علیرضا سدنی
4- انبار      مرتضی خانعلی

---------------------------------------------------------------------------------------

رحمت الله آذین فر
سمت : مسئول مالی و حسابداری
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس حسابداری
سابقه کار : 17 سال

---------------------------------------------------------------------------------------

مهدی سلمانی
سمت :مسئول درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
سابقه کار : 17 سال
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------


« 1 »