سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : یازده آذر ماه 1399 / ساعت 21:54:40

واحد پیشگیری

 مرتضی مطهری
سمت : مسئول واحد پیشگیری
مدرک تحصیلی : لیسانس
سابقه کار : 17 سال

-------------------------

شرح وظایف واحد  پیشگیری 

- رسیدگی به کلیه امور ایمنی شهر و مراکز دولتی - تجاری - قطب های صنعتی و تولیدی ، مجتمعهای مسکونی - ساختمانهای مرتفع و انبارهای عمومی و پیش بینیهای لازم به منظور جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه
- همکاری با واحدها و سازمانهای دولتی در خصوص ارائه طرحهای پیشگیری و ایمنی در صورت درخواست و یا دعوت سازمانهای مذکور
- شرکت در کمیسیونهای ایمنی شهر و ارائه نظرات و پیشنهادات پیشگیرانه
 - مطالعه کلیه حوادث غیر مترقبه و حریق بمنظور بررسی نحوه پیشگیری از بروز حوادث مشابه و ارائه نظریات و پیشنهادات اصلاحی
- ارائه طرحهای ایمنی و پیشگیری و تلاش در جهت همیاری کلیه سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات و بنگاههای اقتصادی و کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک در جهت اجرای طرحهای مذکور
- رسیدگی و نظارت بر کلیه امور ایمنی شهر بمنظور پیشگیری از بروز حریق و سایر حوادثی که زندگی مردم و اماکن شهر را به خطر میاندازد
 - نظارت و اعمال کنترل بر نقشهای تجهیزات و تاسیسات ایمنی اماکن ساختمانهای عمومی و خصوصی شهر قیل از صدور پروانه ساختمانی از طرف اداره شهرسازی
 - صدور دستورات ایمنی لازم به مسئولین اماکن عمومی از قبیل کارخانجات،بیمارستانها،سینماها،مدارس و غیره بمنظور رعایت استانداردهای ایمنی و استفاده از وسایل و ابزار پیشگیریاز حوادث آتش سوزی و دیگر حوادث غیر مترقبه
- بازرسی و کنترل تجهیزات و اتخاذ تدابیر ایمنی اماکن مختلف 


« 1 »