سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و یک تیر ماه 1399 / ساعت 00:08:53

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر