سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : بیست و چهار آبان ماه 1397 / ساعت 01:32:05

آتش سوزی ملک های خالی