سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی دی ماه 1397 / ساعت 00:19:17

آتش سوزی ملک های خالی