سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست و نه تیر ماه 1397 / ساعت 07:20:21

آتش سوزی ملک های خالی