سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست تیر ماه 1399 / ساعت 22:51:38

آتش سوزی ملک های خالی