سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : دو مهر ماه 1399 / ساعت 12:14:32

آتش سوزی ملک های خالی