سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : دو مهر ماه 1399 / ساعت 14:03:55

آتش نشانان همراه کادر درمانی در خط مقدم مبارزه با کرونا