سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست و نه تیر ماه 1397 / ساعت 07:16:55

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه