سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : یک اردیبهشت ماه 1398 / ساعت 22:38:53

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه