سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : یک خرداد ماه 1397 / ساعت 22:02:50

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه