سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و نه دی ماه 1397 / ساعت 23:29:52

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه