سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : سی شهریور ماه 1398 / ساعت 13:19:42

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه