سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و نه بهمن ماه 1398 / ساعت 09:32:03

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه