سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : دو مهر ماه 1399 / ساعت 12:12:13

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه