سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : یازده آذر ماه 1399 / ساعت 20:59:23

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه