سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست و سه آذر ماه 1397 / ساعت 12:48:17

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه