سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : چهار خرداد ماه 1398 / ساعت 11:22:31

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه