سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : یک آذر ماه 1398 / ساعت 21:14:12

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه