سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : هفده اسفند ماه 1399 / ساعت 20:52:42

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه