سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش اردیبهشت ماه 1397 / ساعت 19:55:46

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه