سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سه بهمن ماه 1396 / ساعت 06:52:14

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه