سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : پانزده فروردین ماه 1399 / ساعت 20:46:16

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه