سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست تیر ماه 1399 / ساعت 22:49:26

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه