سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : دو اسفند ماه 1397 / ساعت 08:35:15

آتش سوزی کارگاه ها