سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و نه بهمن ماه 1396 / ساعت 09:41:10

آتش سوزی کارگاه ها