سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : پنج بهمن ماه 1399 / ساعت 22:10:17

آتش سوزی کارگاه ها