سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : شش آبان ماه 1399 / ساعت 12:45:27

آتش سوزی کارگاه ها