سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : هفده آذر ماه 1398 / ساعت 03:58:45

آتش سوزی کارگاه ها